Smlouva: Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Strkovice a části k. ú. Hradiště nad Ohří, vícepráce, méněpráce

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 7469
Evidenční číslo: 1214-2015-508101/5
Datum uzavření smlouvy: 19.10.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: -6 900,00
Cena v Kč vč. DPH: -8 349,00
Jedná se o dodatek smlouvy: Komplexní pozemková úprava s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Strkovice a části k.ú. Hradiště nad Ohří

Název (předmět)

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Strkovice a části k. ú. Hradiště nad Ohří, vícepráce, méněpráce

Schválil / podepsal

UL-VZ

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy