Smlouva: Komplexní pozemková úprava s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Strkovice a části k.ú. Hradiště nad Ohří

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2207
Evidenční číslo: 1214-2015-508101
Datum uzavření smlouvy: 06.11.2015
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 826 050,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 209 521,00

Název (předmět)

Komplexní pozemková úprava s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Strkovice a části k.ú. Hradiště nad Ohří

Schválil / podepsal

Ing. Pojer_Větrovec

Stručný popis

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav s rekonstrukcí přídělů (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Strkovice a části katastrálního území Hradiště nad Ohří, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy