Smlouva: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Mlýnice u Červené Vody a k.ú. Mlýnický Dvůr

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 700
Datum uzavření smlouvy: 07.05.2015
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 965 140,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 167 820,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Mlýnice u Červené Vody a k.ú. Mlýnický Dvůr

Název (předmět)

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Mlýnice u Červené Vody a k.ú. Mlýnický Dvůr

Stručný popis

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Mlýnice u Červené Vody a Mlýnický Dvůr (s částí k.ú. Bílá Voda), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Zakázka není dělena na části ve smyslu § 98 zákona, ale s vybraným zhotovitelem budou uzavřeny dvě samostatné smlouvy o dílo (pro každé katastrální území).

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Pardubický kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy