Smlouva: Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na jednoduché pozemkové úpravy v kat. území Zachotín - opakované zveřejnění z důvodu ochrany osobních údajů, původní zveřejnění provedeno dne 22.8.2018

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 6957
Datum uzavření smlouvy: 02.08.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 0,00
Cena v Kč vč. DPH: 0,00
Jedná se o dodatek smlouvy: Jednoduché pozemkové úpravy pro upřesnění a rekonstrukci přídělů v k.ú. Zachotín a k.ú. Vyklantice, okres Pelhřimov

Název (předmět)

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na jednoduché pozemkové úpravy v kat. území Zachotín - opakované zveřejnění z důvodu ochrany osobních údajů, původní zveřejnění provedeno dne 22.8.2018

Schválil / podepsal

VYS-VZ

Stručný popis

GDPR

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy