Smlouva: Jednoduché pozemkové úpravy pro upřesnění a rekonstrukci přídělů v k.ú. Zachotín a k.ú. Vyklantice, okres Pelhřimov

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 6443
Datum uzavření smlouvy: 01.10.2015
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 53 860,00
Cena v Kč vč. DPH: 65 171,00
Zadávací řízení: Jednoduché pozemkové úpravy pro upřesnění a rekonstrukci přídělů v k.ú. Zachotín a k.ú. Vyklantice, okres Pelhřimov

Název (předmět)

Jednoduché pozemkové úpravy pro upřesnění a rekonstrukci přídělů v k.ú. Zachotín a k.ú. Vyklantice, okres Pelhřimov

Schválil / podepsal

VYS-VZ

Stručný popis

Předmětem je provedení jednoduchých pozemkových úprav (dále jen „JPÚ“) za účelem upřesnění, případně rekonstrukce přídělů v předmětných katastrálních územích dotčených přídělovým řízením podle § 4 odst. 2 a § 13 zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 139/2002 Sb.“) a § 26 vyhlášky č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav.

Výsledky JPÚ budou využity pro obnovu katastrálního operátu.

JPÚ jsou zahájena na základě žádostí Katastrálního úřadu pro Kraj Vysočina, Katastrálního pracoviště Pelhřimov a ve spolupráci s tímto katastrálním pracovištěm byla vybráno katastrální území Zachotín (790311) a Vyklantice (787591).

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy