Smlouva: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kočov a Žebráky, část 2: k.ú. Žebráky

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 6290
Datum uzavření smlouvy: 25.05.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 966 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 3 588 860,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kočov a Žebráky, část 2: k.ú. Žebráky

Název (předmět)

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kočov a Žebráky, část 2: k.ú. Žebráky

Schválil / podepsal

PLK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen "KoPÚ") v katastrálním území Žebráky, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy