Smlouva: Dodatek č. 1 SoD_Pilotní projekt pro zpracování metodiky k provádění pozemkových úprav v lesních celcích

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 6121
Evidenční číslo: SPU 480287/2017
Datum uzavření smlouvy: 20.06.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Jedná se o dodatek smlouvy: Pilotní projekt pro zpracování metodiky k provádění pozemkových úprav v lesních celcích

Název (předmět)

Dodatek č. 1 SoD_Pilotní projekt pro zpracování metodiky k provádění pozemkových úprav v lesních celcích

Schválil / podepsal

Ústředí

Stručný popis

Dílo vymezené v čl. I. této smlouvy a přílohou č. 1 bude zhotovitelem předáno a objednatelem akceptováno nejpozději do 31. 10. 2018.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy