Smlouva: Pilotní projekt pro zpracování metodiky k provádění pozemkových úprav v lesních celcích

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 4163
Datum uzavření smlouvy: 31.10.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 688 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 042 480,00

Název (předmět)

Pilotní projekt pro zpracování metodiky k provádění pozemkových úprav v lesních celcích

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci zakázky s názvem „Pilotní projekt pro zpracování metodiky k provádění pozemkových úprav v lesních celcích“. Řešení zahrnující lesní celky a navazující zemědělské plochy bude zaměřeno především na provedení šetření a analýz s následným doporučením pro řešení pozemkových úprav na lesní půdě. V závěrech řešení musí být také identifikovány bariéry pro zajištění optimálního souladu mezi ochranou veřejných zájmů na lesní půdě, ochranou půdy, optimalizací vodního režimu v celých pilotních územích, efektivním lesnickým hospodařením a zájmy vlastníků. Řešení bude realizováno v rozsahu cca 40 km2 a to minimálně na 3 katastrálních územích.

Dílo ve formě pilotního projektu bude obsahovat:
1) Vymezení pilotních území, popis a rozbor území
2) Provedení analýz
3) Terénní šetření
4) Závěry komplexní analýzy v pilotních územích
5) Návrhy opatření
6) Doporučení pro realizace pozemkových úprav na lesní půdě

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy