Smlouva: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Všesulov včetně rekonstrukce přídělů

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 609
Evidenční číslo: SPU 422805/2013
Datum uzavření smlouvy: 03.09.2009
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 435 700,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 898 483,00

Název (předmět)

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Všesulov včetně rekonstrukce přídělů

Schválil / podepsal

Ing. Jiřina Fišerová, CSc.

Stručný popis

Veřejná zakázka byla zahájena před účinností zákona č. 503/2012 Sb. o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tzn. před vznikem Státního pozemkového úřadu a byla původně uveřejněna na profilu e-AGRI zadavatele MZe-ČR, Sekce Ústřední pozemkový úřad.

Předmětem veřejné zakázky je zpracování návrhu pozemkových úprav v k.ú. Všesulov včetně nezbytných geodetických prací. Návrh pozemkových úprav bude zpracován tak, aby sloužil jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu a rozhodnutí o výměně vlastnických práv. Součástí návrhu je rekonstrukce přídělů.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy