Smlouva: Dohoda o vypořádání závazků ke smlouvě o dílo č. 723-2018-541101 na zpracování komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Brniště, původní smlouva uzavřena a zveřejněna 15.6.2018

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 5976
Evidenční číslo: SPU 202979/2019
Datum uzavření smlouvy: 05.06.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 5 154 450,00
Cena v Kč vč. DPH: 6 236 885,00
Zadávací řízení: Zpracování návrhu dvou KoPÚ v k.ú. Brniště a v k.ú. Velký Grunov

Název (předmět)

Dohoda o vypořádání závazků ke smlouvě o dílo č. 723-2018-541101 na zpracování komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Brniště, původní smlouva uzavřena a zveřejněna 15.6.2018

Schválil / podepsal

LBK-VZ

Stručný popis

Zpracování návrhu dvou komplexních pozemkových úprav, první v k.ú. Brniště (obvod cca 955 ha) a druhý v k.ú. Velký Grunov (obvod cca 626 ha), včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané DKM. Zajištění přístupu k pozemkům, realizace protierozních a protipovodňových opatření a vytvoření stabilních podmínek pro hospodaření.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Liberecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy