Smlouva: Dodatek č. 6 smlouvy o dílo č. 723-2018-541101 na zpracování KoPÚ Brniště - dodatek na méněpráce, snížení počtu měrných jednotek, snížení celkové ceny

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 15678
Evidenční číslo: SPU 428387/2021
Datum uzavření smlouvy: 18.11.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: -95 000,00
Jedná se o dodatek smlouvy: Dohoda o vypořádání závazků ke smlouvě o dílo č. 723-2018-541101 na zpracování komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Brniště, původní smlouva uzavřena a zveřejněna 15.6.2018

Název (předmět)

Dodatek č. 6 smlouvy o dílo č. 723-2018-541101 na zpracování KoPÚ Brniště - dodatek na méněpráce, snížení počtu měrných jednotek, snížení celkové ceny

Schválil / podepsal

LBK-VZ

Stručný popis

Dodatek č. 6 smlouvy o dílo č. 723-2018-541101 na zpracování KoPÚ Brniště - dodatek na méněpráce, snížení počtu měrných jednotek, snížení celkové ceny

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Liberecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy