Smlouva: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Otín u Měřína

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 5452
Datum uzavření smlouvy: 15.08.2012
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 149 450,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 379 340,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Otín u Měřína

Název (předmět)

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Otín u Měřína

Stručný popis

Předmětem je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Otín u Měřína, včetně geodetických prací v třídě přesnosti 3 určené pro obnovu katastru nemovitostí - mapa DKM. Návrh bude zpracován tak, aby byl zapsatelný do katastru nemovitostí.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy