Smlouva: PB - smlouva o dílo - Komplexní pozemková úprava s upřesněním přídělů v k.ú. Nová Ves u Moravské Třebové

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 4652
Datum uzavření smlouvy: 21.10.2009
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 780 650,00
Cena v Kč vč. DPH: 3 308 974,00

Název (předmět)

PB - smlouva o dílo - Komplexní pozemková úprava s upřesněním přídělů v k.ú. Nová Ves u Moravské Třebové

Stručný popis

VZ byla zahájena před účinností zákona č. 503/2012 Sb. o státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tzn. Před vznikem Státního pozemkového úřadu a byla původně uveřejněna na profilu e-AGRI zadavatele MZe-ČR, Sekce Ústřední pozemkový úřad.
Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Nová Ves u Moravské Třebové (dále jen "KPÚ") podle zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 139/2002 Sb.“).

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Pardubický kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy