Smlouva: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Bělá

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 3939
Datum uzavření smlouvy: 20.10.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ano
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 452 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 756 920,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Bělá

Název (předmět)

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Bělá

Schválil / podepsal

PLK - VZ

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., vyhlášky o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)), vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovistostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen "dílo").

Dílo, kromě "vytyčení pozemků dle zapsané DKM" bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.

Výměra KoPÚ Dolní Bělá činí 155 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy