Smlouva: Polní cesty Třešovice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 362
Datum uzavření smlouvy: 15.08.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 9 375 213,00
Cena v Kč vč. DPH: 11 344 008,00

Název (předmět)

Polní cesty Třešovice

Stručný popis

Realizace stavby polních cest v k.ú.Třešovice podle projektové dokumentace zpracované v roce 2012 firmou Bc. Jiří Touš. SO 101 Polní cesta RCH2 - stavebně upravuje pozemek č. 1429 v k. ú. Třešovice. Polní cesta je navržena jako jednopruhová s napojením na stávající místní komunikaci obec Třešovice. Délka navržených polních cest je 1 126,72 m. Trasa polní cesty je navržena jako jednopruhová komunikace se zpevněnými krajnicemi. Šířka jízdního pruhu je 3,5 m, v obloucích je navrženo rozšíření. SO 102 Polní cesta RCV6 - stavebně upravuje pozemek č. 1418 v . Polní cesta je navržena jako jednopruhová s napojením na polní cestu RCH2 a polní cestu v k.ú. Jinín. Trasa polní cesty je navržena jako jednopruhová komunikace se zpevněnými krajnicemi. Délka navržené polní cesty je 1042,94 m. Šířka jízdního pruhu je 4,0 m, v obloucích je navrženo rozšíření. SO 103 Polní cesta RCV7 - stavebně upravuje pozemek č. 1265 k. ú. Třešovice. Polní cesta je navržena jako jednopruhová. Délka navržené polní cesty je 507,30 m. Trasa polní cesty je navržena jako jednopruhová komunikace bez zpevněných krajnic. Šířka jízdního pruhu je 3,5 m, v obloucích je navrženo rozšíření. SO 104 Polní cesta RCV8, NCV5, RCV9, RCV1 Stavební objekt obsahuje v návrhu celkem 4 polní cesty s označením RCV8, NCV5, RCV9 v k.ú. Třešovice a RCV1 v k.ú. Paračov - stavebně upravuje pozemky č. 1431, 1295, 1288 v k.ú. Třešovice a pozemky č. 2203, 2205 v k.ú. Paračov. Délka navržených polních cest je 1070,76 m. Trasa polní cesty je navržena jako jednopruhová komunikace bez zpevněných krajnic. Šířka jízdního pruhu je 3,5 m, v obloucích je navrženo rozšíření.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy