Smlouva: Odstranění černých skládek v k.ú. Horní Dvory

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 3036
Datum uzavření smlouvy: 19.07.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 335 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 405 350,00

Název (předmět)

Odstranění černých skládek v k.ú. Horní Dvory

Stručný popis

Odstranění černých skládek, které se nacházejí v bývalém zemědělském areálu na pozemku st.p.č. 35, 36 a p.p.č 4/13. K pozemkům a stavbám má právo hospodařit Státní pozemkový úřad. Dotčené pozemky a stavby nejsou předmětem nájemní smlouvy.
Dále pak osazení uzamykatelné vyklápěcí závory o délce cca 4 m k zamezení průjezdu mezi objektem na st.p.č. 35 a zahradami za obytnými domy. Instalace plechových desek na vstupu do objektu do výšky cca 2 m k zabránění přístupu do objektu na st.p.č. 35, kde se nachází největší množství odpadu. Přibližný odhad množství černých skládek je cca 130 tun.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Karlovarský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy