Smlouva: HPC 3.10. K Vodárně v k.ú. Myslív

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 3004
Datum uzavření smlouvy: 18.07.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 3 888 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 4 704 480,00

Název (předmět)

HPC 3.10. K Vodárně v k.ú. Myslív

Stručný popis

Předmětem podlimitní veřejné zakázky na stavební práce je realizace společných zařízení navržených v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Myslív. Polní cesta HPC 3.10. je navržena jako jednopruhová s výhybnami, kategorie 4,5/30 (vozovka 3,2 m + krajnice) se zpevněným povrchem (ACO 11) a s výsadbou doprovodné zeleň podél cesty. Okolní nemovitosti jsou zpřístupněny hospodářskými sjezdy, 4 na levé a 4 na pravé straně cesty. Začátek úpravy navazuje na stávající sjezd z komunikace III/ 1869 Nehodív – Kramolín, nacházející se na konci obce Myslív. Konec úpravy je cca v km 0,558 na okraji lesa (dále pokračuje lesní cesta). Cesta je navržena s potřebným odvodněním a nutnými sanacemi.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy