Smlouva: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Vižňov a v k.ú. Ruprechtice u Broumova

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2395
Datum uzavření smlouvy: 02.12.2015
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 4 483 520,00
Cena v Kč vč. DPH: 5 425 059,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Vižňov a v k.ú. Ruprechtice u Broumova

Název (předmět)

Komplexní pozemková úprava v k.ú. Vižňov a v k.ú. Ruprechtice u Broumova

Stručný popis

Předmětem této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vižňov (v předpokládaném rozsahu 530 ha) a v katastrálním území Ruprechtice u Broumova (v předpokládaném rozsahu 605 ha), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy