Smlouva: Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Vižňov a KoPÚ v k.ú. Ruprechtice u Broumova

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 16006
Evidenční číslo: 1234-2015-514101
Datum uzavření smlouvy: 21.01.2022
Rámcová dohoda: Ano
Vícestranná smlouva: Ano
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: -540 120,00
Jedná se o dodatek smlouvy: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Vižňov a v k.ú. Ruprechtice u Broumova

Název (předmět)

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Vižňov a KoPÚ v k.ú. Ruprechtice u Broumova

Schválil / podepsal

HK-VZ

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy