Smlouva: Smlouva o dílo na zhotovení stavby Hlavní polní cesta HC28 v k.ú. Lešná

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 22677
Evidenční číslo: 584-2024-525204
Datum uzavření smlouvy: 03.07.2024
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 3 348 668,00
Cena v Kč vč. DPH: 4 051 888,28
Zadávací řízení: Hlavní polní cesta HC28 v k.ú. Lešná

Název (předmět)

Smlouva o dílo na zhotovení stavby Hlavní polní cesta HC28 v k.ú. Lešná

Schválil / podepsal

ZLK-VZ

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby Hlavní polní cesta HC28 v k.ú. Lešná. Jedná se o novostavbu polní cesty, která je částí společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Lešná. Navržená kategorie cesty je P 6/30 (dvoupruhová, šířka jízdního pruhu je 2 x 2,5 m; krajnice 2 x 0,5 m), kryt vozovky je asfaltobetonový. Celková délka polní cesty je 316,5 m.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Zlínský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy