Smlouva: Smlouva o poskytování služeb k zajištění provozu HZZ „shybka Slavětín nad Metují“

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 22674
Evidenční číslo: SPU 249763/2024
Datum uzavření smlouvy: 02.07.2024
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 199 945,00
Cena v Kč vč. DPH: 241 933,45
Zadávací řízení: Zajištění provozu shybky Slavětín nad Metují

Název (předmět)

Smlouva o poskytování služeb k zajištění provozu HZZ „shybka Slavětín nad Metují“

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je zajištění služeb provozu shybky v k. ú. Slavětín nad Metují, obec Slavětín nad Metují, ORP Nové Město nad Metují, povodí Labe – v rámci zajištění provozu budou prováděny zejména následující činnosti:
- Kontrolní prohlídky a zajištění funkčnosti a řádného stavu objektů a průtočného profilu kanálu na vtoku (včetně odstraňování drobných závad, odstraňování nečistot a naplavených předmětů z česlí a v průtočném profilu kanálu, zajištění si přístupu k objektu shybky, poskytování součinnosti s orgány veřejné správy a Policií ČR)
- Vedení provozního deníku
- Odstranění nánosů a dalších naplavenin na vtoku
- Odstraňování náletových dřevin
- Sečení travního porostu
Práce budou provedeny na jednom objektu stavby vodního díla – hlavní závlahové zařízení (HZZ) v celkové kapacitě jedné shybky, k zajištění provozuschopnosti HZZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy