Smlouva: Objednávka na vypracování znaleckého posudku – stanovení pravděpodobných příčin vzniku poruch konstrukce vozovky na polní cestě HPC 45 ( SO 03.100), k.ú. Polanka nad Odrou

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 20907
Evidenční číslo: 1184-2023-571205
Datum uzavření smlouvy: 26.10.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 193 095,00
Cena v Kč vč. DPH: 233 644,95

Název (předmět)

Objednávka na vypracování znaleckého posudku – stanovení pravděpodobných příčin vzniku poruch konstrukce vozovky na polní cestě HPC 45 ( SO 03.100), k.ú. Polanka nad Odrou

Schválil / podepsal

MSK-VZ

Stručný popis

Polní cesta byla realizována v rámci stavební zakázky/díla „Realizace HPC 45 a 55.1 KoPÚ Polanka nad Odrou" společností K2 Moravia a.s. Předání staveniště zhotoviteli proběhlo 4.5.2020, kolaudační prohlídka a vydání souhlasu 29.10.2020, stavba předána objednateli- 30.10.2020.
Posouzení stavebního stavu bude provedeno v souladu s platnými technickými předpisy, zejména potom TP 82, TP 87, TP 170 a platnými ČSN.

Znalecký posudek bude zpracován dle platných legislativních a technických předpisů tak, aby byl přípustný jako důkazní prostředek v případném soudním sporu.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Moravskoslezský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy