Smlouva: Realizace hospodářského sjezdu v k. ú. Hranice u Nových Hradů a v k. ú. Dříteň (II.)

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1888
Datum uzavření smlouvy: 15.03.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 209 905,00
Cena v Kč vč. DPH: 253 985,00

Název (předmět)

Realizace hospodářského sjezdu v k. ú. Hranice u Nových Hradů a v k. ú. Dříteň (II.)

Stručný popis

Předmět veřejné zakázky je členěn na dvě samostatné stavby:
1. Realizace hospodářského sjezdu v k. ú. Hranice u Nových Hradů
Jedná se o připojení pozemku parc. č. 902 v obci Hranice na místní komunikaci parc. č. 931. Nový vjezd na pozemek bude vybudován v místě stávajícího příkopu mezi hranicí pozemku a komunikace parc. č. 931. Tato komunikace má v tomto místě šířku zpevnění cca 3,0 m. Nové napojení na komunikaci bude provedeno v šířce 4,0 m a délce 5,55 m. Povrch vjezdu bude dlážděný, na krajích opatřený obrubou jako vodícím prvkem při pojíždění, spára v napojení na MK bude zaříznuta a vyplněna asfaltovou zálivkou.
2. Realizace hospodářského sjezdu v k. ú. Dříteň
Jedná se o připojení pozemku parc. č. 1033/5 v obci Velice z cesty parc. č. 1028. Pozemek p.č.1033/5 nemá zřízený žádný přístup a proto je navrženo napojení sjezdem přes stoku parc. č. 1032 z cesty parc. č. 1028. Nový sjezd na pozemek bude vybudován v místě stávající stoky mezi hranicí pozemku a cestou. Nové napojení na pozemek cesty bude provedeno sjezdem o šířce 4,0 m a délce 3,75 m. Povrch vjezdu bude dlážděný, na krajích opatřený obrubou jako vodícím prvkem při pojíždění, na začátku a konci bude dlažba zapřena do betonových prahů.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy