Smlouva: Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Račice u Štětí

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17810
Evidenční číslo: 956-2022-508207
Datum uzavření smlouvy: 17.10.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 417 400,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 715 054,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Račice u Štětí

Název (předmět)

Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Račice u Štětí

Schválil / podepsal

UL-VZ

Stručný popis

Provedení díla na zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav dle zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů v katastrálním území Račice u Štětí včetně nezbytných zeměměřičských činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí. Výměra řešeného území je celkem 276 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy