Smlouva: Smlouva o dílo Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby Realizace prvků PSZ v k.ú. Veselá u Valašského Meziříčí – I. etapa

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17770
Evidenční číslo: 1025-2022-525204
Datum uzavření smlouvy: 12.10.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 437 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 528 770,00
Zadávací řízení: Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby Realizace prvků PSZ v k.ú. Veselá u Valašského Meziříčí – I. etapa

Název (předmět)

Smlouva o dílo Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby Realizace prvků PSZ v k.ú. Veselá u Valašského Meziříčí – I. etapa

Schválil / podepsal

ZLK-VZ

Stručný popis

1. část plnění
Vypracování projektové dokumentace k žádosti o stavební a vodoprávní povolení a dokumentace pro provádění staveb v rozsahu dle vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně kladných vyjádření dotčených orgánů, provedení potřebného zaměření a provedení inženýrsko-geologického průzkumu pro stavební objekty:
SO 01 Hlavní polní cesta HC1-R
SO 02 Doplňková polní cesta DC1-R
SO 03 Trubní kanál ZAT1
SO 04 Trubní kanál ZAT2
SO 05 Záchytný a svodný příkop OP1
SO 06 Propustek PN23
2. část plnění
Vyřízení příslušného pravomocného stavebního a vodoprávního povolení
3. část plnění
Výkon autorského dozoru projektanta

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Zlínský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy