Smlouva: Smlouva o dílo č. 907-2022-529101 "Realizace MVN1, cesty VC14A a VC14C a Tůně 2 v k.ú. Štítary"

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17766
Evidenční číslo: 907-2022-529101
Datum uzavření smlouvy: 11.10.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 6 532 467,29
Cena v Kč vč. DPH: 7 904 285,42
Zadávací řízení: Realizace MVN1, cesty VC14A a VC14C a Tůně 2 v k.ú. Štítary

Název (předmět)

Smlouva o dílo č. 907-2022-529101 "Realizace MVN1, cesty VC14A a VC14C a Tůně 2 v k.ú. Štítary"

Schválil / podepsal

KV-VZ

Stručný popis

Realizace MVN1, cesty VC14A a VC14C a Tůně 2 v k.ú. Štítary.

Tůň č. 2 vč. odtokového příkopu PR2 (objekt 1)
Výstavba tůně a rekonstrukci odvodňovacího příkopu na pozemku p.p.č. 1207 v k.ú. Štítary u Krásné. Základní parametry: maximální délka tůně: 30,94 m; maximální šířka tůně: 12,14 m; Plocha tůně: 299,281 m2; Objem tůně: 163,54 m3.

Malá vodní nádrž MVN 1 (objekt 2)
MVN1 na p.p.č. 1071 v k.ú. Štítary u Krásné o výměře 4526 m2. Výška hráze 2,2 m; typ hráze sypaná-homogenní; délka hráze 91,71 šířka koruny hráze 3,5 m.

Vedlejší polní cesty V14A a V14C (objekt 3)
Polní cesta VC14A (SO 101):
Jedná se o novostavbu vedlejší polní cesty na pozemku p.p.č. 1073 v k.ú. Štítary u Krásné o výměře 777 m2, délka cesty 92,74 m. Cesta je navržena jako jednopruhová, obousměrná, kategorie P 3,5/20.
Polní cesta V14C (SO 102):
Jedná se o novostavbu vedlejší polní cesty na pozemku p.p.č.1064 v k.ú. Štítary u Krásné o výměře 878 m2, délka cesty 81,16 m. Cesta je navržena jako jednopruhová, obousměrná, kategorie P 3,5/20.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Karlovarský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy