Smlouva: Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Bušínov, k.ú. Bedřichov u Oskavy a k.ú. Hynčice nad Moravou – pro upřesnění, případně rekonstrukci přídělů

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1761
Datum uzavření smlouvy: 31.05.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 449 400,00
Cena v Kč vč. DPH: 543 774,00

Název (předmět)

Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Bušínov, k.ú. Bedřichov u Oskavy a k.ú. Hynčice nad Moravou – pro upřesnění, případně rekonstrukci přídělů

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je vypracování návrhu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Dolní Bušíkov, k.ú. Bedřichov u Oskavy a k.ú. Hynčice nad Moravou (dále jen „JPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností [přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), (dále jen „katastrální vyhláška“)], vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků JPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsaného rozhodnutí o určení hranic pozemků (dále jen „dílo“).
Dílo bude sloužit jako podklad pro vydání rozhodnutí pozemkového úřadu o určení hranic pozemků a k obnově katastrálního operátu na dotčených částech těchto katastrálních území.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Olomoucký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy