Smlouva: Smlouva o dílo na Zpracování geotechnického průzkumu v k. ú. Blažim

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 16842
Evidenční číslo: 464-2022-508205
Datum uzavření smlouvy: 27.06.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 136 500,00
Cena v Kč vč. DPH: 165 165,00
Zadávací řízení: Zpracování geotechnického průzkumu v k. ú. Blažim

Název (předmět)

Smlouva o dílo na Zpracování geotechnického průzkumu v k. ú. Blažim

Schválil / podepsal

UL-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je zpracování geotechnického průzkumu v k. ú. Blažim, který vyhodnotí geologické a hydrogeologické poměry lokality a bude podkladem pro zpracování dokumentace technického řešení (DTR) v rámci zpracování plánu společných zařízení při komplexních pozemkových úpravách s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Blažim a části k. ú. Nehasice a Výškov u Počerad. Součástí zakázky bude zajištění hydrologických dat ČHMÚ pro návrh revitalizace u křížení Počeradského a Blažimského potoka.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy