Smlouva: Rámcová dohoda - Kácení 2022 v Jihočeském kraji

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 15966
Datum uzavření smlouvy: 18.01.2022
Rámcová dohoda: Ano
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 700 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 847 000,00
Zadávací řízení: Kácení 2022 v Jihočeském kraji

Název (předmět)

Rámcová dohoda - Kácení 2022 v Jihočeském kraji

Schválil / podepsal

JČ-VZ

Stručný popis

odborné posouzení zdravotního stavu stromů a provozní bezpečnost dřevin včetně návrhu pěstebního opatření, kácení dřevin rostoucích mimo les, kácení stromů napadených kůrovci, včetně likvidace pařezů, vymýcení keřů nebo náletů, prořezávky, zdravotní a bezpečnostní prořez dřevin, zajištění náhradní výsadby a povýsadbové péče, odvoz a likvidace veškeré neupotřebitelné dřevní hmoty, úklid stanoviště a odkup upotřebitelné dřevní hmoty na pozemcích v příslušnosti hospodařit SPÚ, u níž má příslušný KPÚ pro Jihočeský kraj přenesené právo správy a hospodaření

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy