Smlouva: Smlouva o dílo - Realizace poldru Nová Ves nad Popelkou se stavbou doplňkové polní cesty DPC50 v k.ú. Lomnice nad Popelkou

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 15926
Evidenční číslo: 3-2022-541201
Datum uzavření smlouvy: 06.01.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 9 339 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 11 300 190,00
Zadávací řízení: Část 1) Realizace poldru Nová Ves nad Popelkou se stavbou doplňkové polní cesty DPC50 v k.ú. Lomnice nad Popelkou

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Realizace poldru Nová Ves nad Popelkou se stavbou doplňkové polní cesty DPC50 v k.ú. Lomnice nad Popelkou

Schválil / podepsal

LBK-VZ

Stručný popis

Poldr Nová Ves nad Popelkou:
Zemní homogenní protipovodňová hráz, výpustný objekt, bezpečnostní přeliv. Délka hráze 72 m. Max. výška hráze 7,38 m. Objem v nádrži při normálním nadržení 3 933 m3, objem v nádrži při maximálním nadržení 34 445 m3. Výsadba 10 ks dřevin. Před zahájením stav. prací dojde k odstranění stromů vč. pařezů v počtu 179 ks.

Doplňková polní cesta DPC50:
Novostavba jednopruhové polní cesty, délka 326 m, kategorie P 3,5/20 s krytem z hrubě drceného kameniva, jednostranný příčný sklon 3 %. Podélná drenáž, 6 ks dvojitých příčných struh, 1 x šikmý propustek se zábradlím. Terénní úprava - zřízení přístupu na sousední pozemek. Před zahájením stav. prací dojde k odstranění stromů vč. pařezů v počtu 8 ks.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Liberecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy