Smlouva: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 876-2021-529101 na zhotovení stavby “Výstavba malé vodní nádrže VN 1 v k.ú. Děpoltovice"

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 15734
Evidenční číslo: 876-2021-529101/1
Datum uzavření smlouvy: 29.11.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 95 326,41
Cena v Kč vč. DPH: 115 344,95
Jedná se o dodatek smlouvy: Smlouva o dílo č. 876-2021-529101 Výstavba malé vodní nádrže VN1 v k.ú. Děpoltovice

Název (předmět)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 876-2021-529101 na zhotovení stavby “Výstavba malé vodní nádrže VN 1 v k.ú. Děpoltovice"

Schválil / podepsal

KV-VZ

Stručný popis

Původní cena veřejné zakázky činila dle Smlouvy:
2 096 691,58 Kč bez DPH
Hodnota navržených víceprací činí:
205 546,62 Kč bez DPH (9,80 % původní hodnoty závazku).
Hodnota prací, které nebudou realizovány (méněpráce) činí:
110 220,21 Kč bez DPH (5,26 % původní hodnoty závazku).
Celková navržená změna hodnoty závazku tak činí:
315 766,83 Kč bez DPH (15,06 % původní hodnoty závazku).
Cenový nárůst činí:
95 326,41 Kč bez DPH (4,55 % původní hodnoty závazku).
Hodnota závazku po navrhované změně tak bude rovna:
2 192 017,99 Kč bez DPH.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Karlovarský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy