Smlouva: Smlouva o dílo č. 876-2021-529101 Výstavba malé vodní nádrže VN1 v k.ú. Děpoltovice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14644
Evidenční číslo: 876-2021-529101
Datum uzavření smlouvy: 13.08.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 096 691,58
Cena v Kč vč. DPH: 2 536 996,81
Zadávací řízení: Výstavba malé vodní nádrže VN1 v k.ú. Děpoltovice

Název (předmět)

Smlouva o dílo č. 876-2021-529101 Výstavba malé vodní nádrže VN1 v k.ú. Děpoltovice

Schválil / podepsal

KV-VZ

Stručný popis

Výstavba malé vodní nádrže VN1 v k. ú. Děpoltovice na parcele č. 1817.
Předmět veřejné zakázky je členěn na následující stavební objekty:
SO 01 zdrž
SO 02 hráz zemní sypaná,
SO 03 výpustný objekt,
SO 04 bezpečnostní přeliv.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Karlovarský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy