Smlouva: Dohoda o vypořádání závazků ke smlouvě o dílo na KoPÚ v k. ú. Dolní Pertoltice vč. příloh - opětovné uveřejnění z důvodu úpravy metadat (původní uveřejnění bylo dne 20.5.2019)

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1559
Evidenční číslo: k SoD č. 1669-2016-541101
Datum uzavření smlouvy: 06.05.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 124 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 570 040,00
Zadávací řízení: Zpracování návrhu 2 komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dolní Pertoltice a Horní Pertoltice

Název (předmět)

Dohoda o vypořádání závazků ke smlouvě o dílo na KoPÚ v k. ú. Dolní Pertoltice vč. příloh - opětovné uveřejnění z důvodu úpravy metadat (původní uveřejnění bylo dne 20.5.2019)

Schválil / podepsal

LBK-VZ

Stručný popis

Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Dolní Pertoltice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Liberecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy