Smlouva: Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na stavbu polních cest C1B, C18 a C19 v k.ú. Kámen u Pacova

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 15490
Datum uzavření smlouvy: 04.11.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: -901 390,60
Jedná se o dodatek smlouvy: Smlouva o dílo Stavba polních cest C1B, C18 a C19 v k.ú. Kámen u Pacova

Název (předmět)

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na stavbu polních cest C1B, C18 a C19 v k.ú. Kámen u Pacova

Schválil / podepsal

VYS-VZ

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy