Smlouva: Smlouva o dílo Stavba polních cest C1B, C18 a C19 v k.ú. Kámen u Pacova

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14785
Evidenční číslo: č. 1177-2021-520203
Datum uzavření smlouvy: 27.08.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 10 486 981,48
Cena v Kč vč. DPH: 12 689 247,59
Zadávací řízení: Stavba polních cest C1B, C18 a C19 v k.ú. Kámen u Pacova

Název (předmět)

Smlouva o dílo Stavba polních cest C1B, C18 a C19 v k.ú. Kámen u Pacova

Schválil / podepsal

VYS-VZ

Stručný popis

Předmětem stavebních prací je stavba polních cest C1B, C18 a C19 v k.ú. Kámen u Pacova na pozemcích p. č. 1055, 1056, 1147, 1175, 1301 a 1267 ve vlastnictví obce Kámen a na pozemku p.č. 1026 ve vlastnictví Kraje Vysočina - SUS. Celková délka cest je 1 483,6 m.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy