Smlouva: Jednoduché pozemkové úpravy pro upřesnění a rekonstrukci přídělů v okrese Svitavy

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1539
Datum uzavření smlouvy: 02.12.2014
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 849 800,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 028 258,00
Zadávací řízení: Jednoduché pozemkové úpravy pro upřesnění a rekonstrukci přídělů v okrese Svitavy

Název (předmět)

Jednoduché pozemkové úpravy pro upřesnění a rekonstrukci přídělů v okrese Svitavy

Stručný popis

Předmětem je provedení jednoduchých pozemkových úprav (dále jen „JPÚ“) za účelem upřesnění, případně rekonstrukce přídělů ve vybraných katastrálních územích dotčených přídělovým řízením podle § 4 odst. 2 a § 13 zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 139/2002 Sb.“) a § 26 vyhlášky č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav. Výsledky JPÚ budou využity pro obnovu katastrálního operátu.

JPÚ jsou zahájena na základě žádostí Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrálního pracoviště Svitavy a ve spolupráci s tímto katastrálním pracovištěm byla vybrána tato katastrální území:
• Budislav u Litomyšle – část a
• Dětřichov u Svitav – část b
• Korouhev – část c
• Kunčina – část d
• Lezník – část e
• Moravská Kamenná Horka – část f
• Rozhraní – část g
• Stará Trnávka – část h
• Vendolí – část i

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Pardubický kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy