Smlouva: SoD - Studie odtokových poměrů v k. ú. Břevenec a Šumvald

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 15289
Evidenční číslo: 1421-2021-521101
Datum uzavření smlouvy: 18.10.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ano
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 699 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 845 790,00

Název (předmět)

SoD - Studie odtokových poměrů v k. ú. Břevenec a Šumvald

Schválil / podepsal

OL-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je Studie odtokových poměrů v k. ú. Břevenec a Šumvald, Účelem je vypracování studie odtokových poměrů v katastrálním území („k. ú.“) Břevenec a Šumvald (pouze analýza srážkoodtokových poměrů v rámci odtokové oblasti tvořené dále k.ú. nebo části k.ú. Plinkout, Mirotínek, Tvrdkov, Ruda u Rýmařova), která vyhodnotí především odtokové a erozní poměry, navrhne systém protierozních a protipovodňových opatření a vyhodnotí účinnost navržených opatření.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Olomoucký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy