Smlouva: Smlouva o dílo – Stavební úpravy části budovy ústředí SPÚ pro změnu účelu využití

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14877
Datum uzavření smlouvy: 06.09.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 313 615,32
Cena v Kč vč. DPH: 1 589 474,53
Zadávací řízení: Realizace stavby – Stavební úpravy části budovy ústředí SPÚ pro změnu účelu využití

Název (předmět)

Smlouva o dílo – Stavební úpravy části budovy ústředí SPÚ pro změnu účelu využití

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem této VZ je uzavření Smlouvy o dílo na realizaci provozovny rychlého občerstvení na základě vypracované projektové dokumentace.
Provedení bouracích prací včetně odvozu a odborné likvidace materiálů a stavební suti. Veškerý stavební odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit v rámci jeho cenové nabídky. Pro realizaci vlastního díla budou využívány pouze pozemky a přístupové komunikace objednatele.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy