Smlouva: Smlouva o dílo - Část 6: Studie za účelem zpracování pozemkových úprav vyvolaných výstavbou dálnice D11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PR

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14692
Evidenční číslo: 982-2021-514101
Datum uzavření smlouvy: 13.08.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ano
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 379 530,00
Cena v Kč vč. DPH: 459 231,30
Zadávací řízení: Část 6: Studie za účelem zpracování pozemkových úprav vyvolaných výstavbou dálnice D11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PR

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Část 6: Studie za účelem zpracování pozemkových úprav vyvolaných výstavbou dálnice D11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PR

Schválil / podepsal

HK-VZ

Stručný popis

Potřeba studie je vyvolána výstavbou dálnice D11, stavbou úseku 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PR v délce 21,175 km. Studie posoudí nutnost provedení pozemkových úprav v jednotlivých katastrálních územích dotčených stavbou, stanoví rozsah území, které bude přímo dotčeno činností ŘSD ČR, a ostatní území řešené v pozemkových úpravách jednotlivých k.ú., včetně stanovení finančních nákladů na provedení pozemkových úprav pro jednotlivá k.ú. a podílu stavebníka na těchto nákladech. Dotčenými katastrálními územími jsou Střítež u Trutnova, Bojiště u Trutnova, Starý Rokytník, Bohuslavice nad Úpou, Trutnov, Poříčí u Trutnova, Debrné, Zlatá Olešnice, Křenov u Žacléře, Bernartice, Lampertice a Královec v okrese Trutnov. Celkem 4350 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy