Smlouva: Smlouva o dílo - Nebužely - polní cesta C4 se zelení a polní cesta C5

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 13770
Datum uzavření smlouvy: 29.04.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 15 805 647,61
Cena v Kč vč. DPH: 19 124 833,61
Zadávací řízení: Nebužely - polní cesta C4 se zelení a polní cesta C5

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Nebužely - polní cesta C4 se zelení a polní cesta C5

Schválil / podepsal

STČ-VZ

Stručný popis

Předmětem je výstavba polních cest C4 a C5 a výsadba zeleně podél cesty C4 tvořená prvky IP8, IP9, IP10 a LBK54 v k.ú. Nebužely. Součástí zakázky je i následná tříletá péče o vysazený porost u IP8, IP9 a IP10 a pětiletá péče o vysazený porost u LBK54. Parametry cesty C4 - délka 2413 m, kategorie P 5/30, 4 výhybny, 15 sjezdů. Parametry cesty C5 - délka 83 m, kategorie P 5/30, 2 sjezdy. Odvodnění u cesty C4 je řešeno pravostranným zatravněným odvodňovacím příkopem, u cesty C5 jednostranným trativodem.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy