Smlouva: Smlouva o zajištění bezpečnostních služeb

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 12816
Datum uzavření smlouvy: 26.11.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ano
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 839 600,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 225 916,00
Zadávací řízení: Zajištění bezpečnostních služeb

Název (předmět)

Smlouva o zajištění bezpečnostních služeb

Schválil / podepsal

ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služby na zajištění bezpečnostních služeb a služeb s nimi souvisejícími v objektu na adrese Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov.

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky, včetně stanovení rozsahu požadovaných služeb je uveden v návrhu smlouvy, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace jako Příloha č. 5.

Zadavatel požaduje dodržení čl. III bodu 16 Smlouvy ve znění: Poskytovatel je povinen vyplácet bezpečnostním pracovníkům provádějícím bezpečnostní služby dle této Smlouvy mzdu alespoň ve výši druhé skupiny zaručené mzdy dle příslušných právních předpisů, a to včetně všech příplatků a odměn v souladu s příslušnými předpisy. Objednatel je oprávněn ověřit výši skutečně vyplacené mzdy bezpečnostním pracovníkům a Poskytovatel je povinen poskytnout k tomu součinnost.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy