Veřejná zakázka: Zajištění bezpečnostních služeb

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 30811
Systémové číslo: P20V00003270
Datum zahájení: 21.09.2020
Nabídku podat do: 13.10.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění bezpečnostních služeb
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služby na zajištění bezpečnostních služeb a služeb s nimi souvisejícími v objektu na adrese Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov.

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky, včetně stanovení rozsahu požadovaných služeb je uveden v návrhu smlouvy, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace jako Příloha č. 5.

Zadavatel požaduje dodržení čl. III bodu 16 Smlouvy ve znění: Poskytovatel je povinen vyplácet bezpečnostním pracovníkům provádějícím bezpečnostní služby dle této Smlouvy mzdu alespoň ve výši druhé skupiny zaručené mzdy dle příslušných právních předpisů, a to včetně všech příplatků a odměn v souladu s příslušnými předpisy. Objednatel je oprávněn ověřit výši skutečně vyplacené mzdy bezpečnostním pracovníkům a Poskytovatel je povinen poskytnout k tomu součinnost.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy