Smlouva: Smlouva o dílo - KoPÚ Čeladná, Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo na Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Čeladná

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 12481
Datum uzavření smlouvy: 07.10.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 12 293 550,00
Cena v Kč vč. DPH: 14 875 195,50
Zadávací řízení: KPÚ Čeladná

Název (předmět)

Smlouva o dílo - KoPÚ Čeladná, Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo na Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Čeladná

Schválil / podepsal

MSK-VZ

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Čeladná (1410 ha) včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti 3 určené pro obnovu katastru nemovitostí - mapa DKM - ověřených v nezbytném rozsahu úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem. Návrh KPÚ bude zpracován tak, aby byl zapsatelný do katastru nemovitostí.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Moravskoslezský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy