Veřejné zakázky Státního pozemkového úřadu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Státní pozemkový úřad
IČO: 01312774
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356
Předchozí profil(y) zadavatele: https://eagri.cz/public/app/eagriapp/VZ?theme=spu

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Kácení a ořez stromů, údržba nepronajatých pozemků – zeleně ve správě Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj na období 2024-2026
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.03.2024 14.03.2024 09:00
Zpracování znaleckých posudků v rozsahu činností KPÚ pro Zlínský kraj 2024 – 2026
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.03.2024 12.03.2024 09:00
R 159 - Polní cesta P8DO v k.ú. Dobřenice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.03.2024 18.03.2024 09:00
Zpracování projektové dokumentace včetně autorského dozoru Velký Rapotín H01.1 a H04.1 + V01
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.03.2024 12.03.2024 09:00
PD pro společné povolení a realizaci polní cesty HC 2 v k.ú. Milence, včetně výkonu AD
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.02.2024 11.03.2024 09:00
Znalecké posudky a odhad cen nemovitostí pro Moravskoslezský kraj 2024 - pozemky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.02.2024 11.03.2024 09:00
Větrolamy TEO1, TEO2, TEO3, TEO4 a TEO5 v k.ú. Prosiměřice
nadlimitní Příjem nabídek 28.02.2024 04.04.2024 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zaječov a Kvaň
nadlimitní Příjem nabídek 28.02.2024 03.04.2024 08:30
Mokřad Mok1, záchytný průleh PR1a, PR1b, svodný příkop SP1, SP2 včetně interakčního prvku IP1 v k.ú. Šarovy
podlimitní Příjem nabídek 27.02.2024 14.03.2024 08:00
Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro KPÚ pro Plzeňský kraj a jím řízené pobočky na období 2024-2027
VZ malého rozsahu Zadávání 27.02.2024
Část 5: Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidla Hyundai pro KPÚ pro Plzeňský kraj (2024-2027)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.02.2024 07.03.2024 09:00
Část 4: Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro Pobočku Tachov (2024-2027)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.02.2024 07.03.2024 09:00
Část 3: Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro Pobočku Klatovy (2024-2027)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.02.2024 07.03.2024 09:00
Část 2: Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro Pobočku Domažlice (2024-2027)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.02.2024 07.03.2024 09:00
Část 1: Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro KPÚ pro Plzeňský kraj a pobočku Plzeň (2024-2027)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.02.2024 07.03.2024 09:00
všechny zakázky