Veřejné zakázky Státního pozemkového úřadu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Státní pozemkový úřad
IČO: 01312774
ID profilu zadavatele ve VVZ: 495563
Předchozí profil(y) zadavatele: https://eagri.cz/public/app/eagriapp/VZ?theme=spu

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.23 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění SW Maintenance na produkt Kofax Express Desktop
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.11.2019 22.11.2019 10:00
Zajištění podpory provozu a rozvoje aplikací Centrální dlužník, Ostatní pohledávky a Evidence vymáhaných pohledávek
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.11.2019 27.11.2019 10:00
Realizace společných zařízení v k.ú. Dolní Čermná
podlimitní Příjem nabídek 12.11.2019 02.12.2019 08:00
Zpracování geotechnického průzkumu v k. ú. Krásný Dvůr
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.11.2019 21.11.2019 10:00
Komplexní pozemková úprava Huntířov a Komplexní pozemková úprava Kocléřov
nadlimitní Příjem nabídek 08.11.2019 11.12.2019 08:30
Předběžná tržní konzultace - Dodávka systému pro centrální správu logů
nadlimitní Zadávání 08.11.2019 24.11.2019 23:59
Studie odtokových poměrů v k.ú. Pavlovice nad Mží a v k.ú. Telice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.11.2019 18.11.2019 10:00
Vypracování projektové dokumentace na opravu mostu přes výpust Holanského rybníka v k.ú. Holany
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.11.2019 18.11.2019 10:00
Vypracování znaleckých posudků pro KPÚ pro Královéhradecký kraj pro okres Trutnov na období 2019-2020
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.11.2019 19.11.2019 09:00
Komplexní pozemkové úpravy Oldřiš u Hlinska
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.11.2019 15.11.2019 09:00
B-B-V. 1. stavba – rekonstrukce budovy závlahové ČS
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.10.2019 12.11.2019 15:00
Studie klimatických charakteristik pro účely dimenzování prvků PSZ a posouzení projektových dokumentací pro realizaci vodohospodářských staveb
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.10.2019 29.10.2019 09:00
B-B-V 1. stavba - ČS 1 - Kompenzace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.10.2019 05.11.2019 15:00
Dopracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Horky u Dubé
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.10.2019 25.10.2019 09:00
Vypracování projektové dokumentace pro legalizaci a provedení stavby SPÚ
podlimitní Hodnocení 02.10.2019 30.10.2019 10:00
všechny zakázky