Veřejné zakázky Státního pozemkového úřadu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Státní pozemkový úřad
IČO: 01312774
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356
Předchozí profil(y) zadavatele: https://eagri.cz/public/app/eagriapp/VZ?theme=spu

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů – určení hranic pozemků v k.ú. Jeníkovec, k.ú. Horní Sokolovec a k.ú. Lípa u Havlíčkova Brodu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.11.2020 07.12.2020 10:00
TDS a koordinátor BOZP - Polní cesty Seletice, Sovenice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.11.2020 27.11.2020 10:00
Komplexní pozemkové úpravy Stolany a Čejkovice u Mladoňovic
nadlimitní Příjem nabídek 13.11.2020 16.12.2020 08:00
Odstranění nánosů ze zátopy rybníka na p.p.č. 2330 v k.ú. Česká Kamenice
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.11.2020 23.11.2020 11:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Malá Morava
podlimitní Příjem nabídek 04.11.2020 14.12.2020 09:00
Úklid budovy, pobočka Svitavy, 2021-2022
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.11.2020 16.11.2020 09:30
Výstavba polních cest C10B a C8a v k.ú. Řehlovice, VC6 v k.ú. Malhostice a výsadba zeleně podél polní cesty C10B
podlimitní Příjem nabídek 04.11.2020 30.11.2020 09:00
Realizace souboru staveb SZ v k.ú. Třebom
podlimitní Příjem nabídek 03.11.2020 07.12.2020 09:00
Údržba HZZ Bulhary - Přítluky
nadlimitní Příjem nabídek 03.11.2020 04.12.2020 10:00
Zajištění údržby nepronajatých pozemků v Moravskoslezském kraji
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.11.2020 18.11.2020 10:00
Rekonstrukce protierozní cesty HPC3 a novostavba drenážní cesty C1 s výsadbou v k.ú. Arnoltice, Růžová
podlimitní Příjem nabídek 30.10.2020 30.11.2020 09:00
Realizace PSZ v k. ú. Dolní Dvořiště
podlimitní Hodnocení 29.10.2020 20.11.2020 08:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Plchov a Černuc
nadlimitní Příjem nabídek 27.10.2020 06.01.2021 08:30
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Jesenice u Rakovníka a k. ú. Krty s rekonstrukcí přídělů
nadlimitní Příjem nabídek 27.10.2020 11.01.2021 08:30
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vinaře
podlimitní Příjem nabídek 27.10.2020 14.12.2020 08:30
všechny zakázky