Veřejné zakázky Státního pozemkového úřadu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Státní pozemkový úřad
IČO: 01312774
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356
Předchozí profil(y) zadavatele: https://eagri.cz/public/app/eagriapp/VZ?theme=spu

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Těšánky
podlimitní Příjem nabídek 22.07.2021 09.08.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kuňovice a Křešice u Divišova
podlimitní Příjem nabídek 22.07.2021 11.08.2021 08:30
Zpracování znaleckých posudků pro ocenění pozemků ve třech lokalitách
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.07.2021 05.08.2021 00:00
Komplexní pozemkové úpravy Darkovičky
podlimitní Příjem nabídek 21.07.2021 11.08.2021 09:00
Údržba HOZ Rasošky II.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.07.2021 02.08.2021 17:00
PD - pasportizace a odstranění Závlahy Metuje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.07.2021 30.07.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kostelany, Újezdsko, Lhotka u Kroměříže
nadlimitní Příjem nabídek 16.07.2021 17.08.2021 09:00
Zpracování znaleckých posudků na ocenění staveb Jezbořice a Březová nad Svitavou
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.07.2021 30.07.2021 12:00
Komplexní pozemkové úpravy s upřesněním přídělů v k. ú. Rudoltice u Sobotína
podlimitní Příjem nabídek 15.07.2021 03.08.2021 09:00
Rekonstrukce plynových kotelen v sídle KPÚ pro JmK
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.07.2021 29.07.2021 09:00
PD a AD pro realizace PSZ v okrese Chomutov 2021
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.07.2021 30.07.2021 14:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Martiněves u Libochovic
nadlimitní Příjem nabídek 14.07.2021 16.08.2021 09:00
Stavba – Revitalizace Mnišího potoka v k.ú. Jinačovice
podlimitní Příjem nabídek 14.07.2021 03.08.2021 09:00
Zpracování projektové dokumentace včetně autorského dozoru Řešín HS04
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.07.2021 22.07.2021 09:00
Jednoduché pozemkové úpravy na rekonstrukci přídělů v k.ú. Doksy u Máchova jezera, Kravaře v Čechách a v k.ú. Blíževedly
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.07.2021 28.07.2021 13:00
všechny zakázky