Veřejné zakázky Státního pozemkového úřadu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Státní pozemkový úřad
IČO: 01312774
ID profilu zadavatele ve VVZ: 495563
Předchozí profil(y) zadavatele: https://eagri.cz/public/app/eagriapp/VZ?theme=spu

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.23 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Vypracování PD, zajištění stavebního povolení, AD a MPŘ – vodní dílo na p.p.č 1588/2 v k.ú. Kerhartice, č. IV
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.12.2019 08.01.2020 11:00
Řízení IT projektů a analytické činnosti ve vztahu k agendovým systémům
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.12.2019 23.12.2019 10:00
PD „Nádrž N1 v lokalitě Nad Močířky, k. ú. Korytná“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.12.2019 18.12.2019 09:00
Předběžný geotechnický průzkum pro KoPÚ Zdeslavice u Chlístovic
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.12.2019 17.12.2019 10:00
Dohled a správa počítačové sítě
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.12.2019 17.12.2019 10:00
Geodetické služby pro KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 2020 - 2021
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.12.2019 16.12.2019 08:30
Nákup skenerů Fujitsu fi-7260
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.12.2019 11.12.2019 10:00
Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.12.2019 18.12.2019 10:00
Geotechnický průzkum v k.ú. Planá u ML a v k.ú. Studánka u TC
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.12.2019 12.12.2019 10:00
Úklid budovy, Pobočka Svitavy, 2020
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.12.2019 13.12.2019 09:00
Zajištění úklidových prací v prostorách Pobočky Tachov 2020-2021
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.11.2019 06.12.2019 12:00
Licenční podpora Microsoft Dynamics Navision pro období 2020
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.11.2019 10.12.2019 10:00
Kanál Krhovice – Hevlín, ČS Valtrovice –rekonstrukce elektrorozvodů NN a trafostanice
podlimitní Hodnocení 25.11.2019 12.12.2019 10:00
Vypracování znaleckých posudků v rozsahu činností KPÚ pro Olomoucký kraj – rok 2020
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.11.2019 09.12.2019 10:00
Předběžná tržní konzultace - Oprava okenních žaluzií v budově SPÚ
VZ malého rozsahu Zadávání 25.11.2019 02.12.2019 14:00
všechny zakázky