Veřejné zakázky Státního pozemkového úřadu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Státní pozemkový úřad
IČO: 01312774
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356
Předchozí profil(y) zadavatele: https://eagri.cz/public/app/eagriapp/VZ?theme=spu

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Polní cesty HC1-A a HC 5 Zvěrotice
podlimitní Příjem nabídek 14.05.2021 01.06.2021 10:00
Realizace SZ Velké Albrechtice - polní cesty Pv1,Pv2,Pv3,P4,Pv11 a LBK3
podlimitní Příjem nabídek 13.05.2021 01.06.2021 09:00
Zpracování znaleckých posudků v rozsahu činnosti KPÚ pro Zlínský kraj 2021-2022
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.05.2021 25.05.2021 09:00
Realizace polní cesty HPC5 k.ú. Škvorec
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.05.2021 26.05.2021 10:00
Realizace polní cesty HPC6 a odvodňovacího příkopu PK1 v k. ú. Břežany II
podlimitní Příjem nabídek 13.05.2021 02.06.2021 10:00
Realizace polních cest HC1 a HC3 v k.ú. Děpoltovice
podlimitní Příjem nabídek 13.05.2021 03.06.2021 09:00
Provedení předběžného GTP pro KoPÚ v k.ú. Doupovské Hradiště, Třebouň a Bezděkov u Prachomet
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.05.2021 24.05.2021 09:00
Technický dozor stavebníka při rekonstrukci polních cest C44 v k.ú. Senomaty a C10 v k.ú. Hostokryje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.05.2021 19.05.2021 10:00
Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů - určení hranic pozemků v k.ú. Květnov
podlimitní Příjem nabídek 12.05.2021 31.05.2021 09:00
Realizace IPN1-5 v k. ú. Ohníč
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.05.2021 28.05.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Prostřední Poříčí
podlimitní Příjem nabídek 12.05.2021 31.05.2021 09:00
Projektová dokumentace - Polní cesta "Pod Budčí"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.05.2021 26.05.2021 10:00
Rekonstrukce polní cesty C 35 v k.ú. Holany
podlimitní Příjem nabídek 11.05.2021 31.05.2021 10:00
Agrolesnické protierozní pásy v k.ú. Svinčany
podlimitní Příjem nabídek 11.05.2021 27.05.2021 08:00
Polní cesty RCV6+NCV2+RCV7 v k.ú. Suchdol u Prosenické Lhoty
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.05.2021 21.05.2021 10:00
všechny zakázky