Veřejné zakázky Státního pozemkového úřadu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Státní pozemkový úřad
IČO: 01312774
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356
Předchozí profil(y) zadavatele: https://eagri.cz/public/app/eagriapp/VZ?theme=spu

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Vyhotovení PD a zajištění AD pro tůň 1 a tůň 2 v k. ú. Pařezov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.02.2024 11.03.2024 09:00
Projektová dokumentace – Vodohospodářská opatření KoPÚ Šumavské Hoštice a interakční prvek KoPÚ Kvilda
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.02.2024 11.03.2024 09:00
Zpracování projektové dokumentace na realizaci společných zařízení v k. ú. Libčeves a Jablonec u Libčevsi
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.02.2024 27.02.2024 12:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Svrabov
nadlimitní Příjem nabídek 19.02.2024 25.03.2024 09:00
Společná opatření v k.ú. Loučky u Verneřic
podlimitní Příjem nabídek 16.02.2024 11.03.2024 09:00
Geotechnický průzkum v k.ú. Staré Sedliště
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.02.2024 26.02.2024 09:00
Předběžný GTP pro KoPÚ Onomyšl
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.02.2024 23.02.2024 08:00
Zpracování projektové dokumentace včetně autorského dozoru Bezděkov u Damnova VN
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.02.2024 23.02.2024 09:00
Jednoduché pozemkové úpravy Horní Újezd u Třebíče
podlimitní Příjem nabídek 12.02.2024 01.03.2024 08:00
Vybudování klimatizace v administrativní budově v Chomutově
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.02.2024 20.02.2024 09:00
IP1, IP10 a rev. toku v k.ú. Tvrdín
nadlimitní Příjem nabídek 08.02.2024 14.03.2024 09:00
PTK na zavedení dynamického nákupního systému k zadávaní veřejných zakázek na zpracování dokumentace vodního díla
nadlimitní Zadávání 08.02.2024 18.02.2024 23:59
IP2, IP3 v k.ú. Mirošovice
nadlimitní Příjem nabídek 08.02.2024 15.03.2024 09:00
C3, C5 v k.ú. Radejčín a VPC4 v k.ú. Habrovany u Řehlovic
podlimitní Příjem nabídek 07.02.2024 29.02.2024 09:00
Poskytování telekomunikačních služeb 2024–2026
nadlimitní Příjem nabídek 07.02.2024 11.03.2024 10:00
všechny zakázky