Veřejné zakázky Státního pozemkového úřadu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Státní pozemkový úřad
IČO: 01312774
ID profilu zadavatele ve VVZ: 495563
Předchozí profil(y) zadavatele: https://eagri.cz/public/app/eagriapp/VZ?theme=spu

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup nábytku pro KPÚ pro Ústecký kraj 2019
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.10.2019 25.10.2019 09:00
Studie klimatických charakteristik pro účely dimenzování prvků PSZ a posouzení projektových dokumentací pro realizaci vodohospodářských staveb
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.10.2019 29.10.2019 09:00
Údržba HOZ Odrlice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.10.2019 29.10.2019 15:00
B-B-V 1. stavba - ČS 1 - Kompenzace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.10.2019 05.11.2019 15:00
Dopracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Horky u Dubé
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.10.2019 25.10.2019 09:00
Vypracování projektové dokumentace pro legalizaci a provedení stavby SPÚ
podlimitní Příjem nabídek 02.10.2019 30.10.2019 10:00
TDS - rekonstrukce garáží KPÚ pro Královéhradecký kraj
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.09.2019 04.10.2019 12:00
Projektová dokumentace na realizaci Nádrže II. a LBC 2b v k.ú. Kněževes u Rakovníka
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.09.2019 07.10.2019 10:00
Projektová dokumentace na realizaci polních cest stavby D6 v k.ú. Řevničov
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.09.2019 14.10.2019 09:00
Zajištění bezpečnostních služeb
podlimitní Vyhodnoceno 20.09.2019 09.10.2019 10:00
TD, koordinátor BOZP při výstavbě PC C7, C24-Doubravany, C14-Sovenice, C6-Seletice, C22, C21-Doubravany
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.09.2019 27.09.2019 10:00
KoPÚ Turov_D35
nadlimitní Příjem nabídek 16.09.2019 21.10.2019 08:00
Vodohospodářská opatření a polní cesty Skramouš
podlimitní Hodnocení 13.09.2019 01.10.2019 09:00
Intranet na platformě SharePoint
podlimitní Hodnocení 09.09.2019 11.10.2019 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Stošíkovice na Louce
podlimitní Hodnocení 05.09.2019 25.09.2019 09:00
všechny zakázky