Veřejné zakázky Státního pozemkového úřadu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Státní pozemkový úřad
IČO: 01312774
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356
Předchozí profil(y) zadavatele: https://eagri.cz/public/app/eagriapp/VZ?theme=spu

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Údržba HOZ Slatina pod Hazmburkem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.10.2022 12.10.2022 10:00
Údržba HOZ Velké Chvojno
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.10.2022 14.10.2022 09:00
Údržba HOZ Starý Kolín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.10.2022 12.10.2022 10:00
Výsadba R 191 - Větrolamy v k.ú. Lužec n. Cidlinou
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.10.2022 20.10.2022 09:00
TDS a BOZP pro realizaci Třemešné tůň 1, 2 a 3 + IP2 a IP3 /1
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.10.2022 10.10.2022 09:00
Realizace VPC 1 v k.ú. Luh nad Svatavou
podlimitní Příjem nabídek 04.10.2022 21.10.2022 08:00
Výměna kotle na tuhá paliva v RD ve správě Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský́ kraj a hl. m. Praha v k.ú. Chrást u Poříčan
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.09.2022 11.10.2022 09:00
PTK na zajištění výplatních strojů pro Státní pozemkový úřad
podlimitní Zadávání 29.09.2022
Dohled a správa počítačové sítě
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.09.2022 07.10.2022 10:00
Geotechnický průzkum pro KoPÚ v k.ú. Březín, v k.ú. Kotovice, v k.ú. Kokořov a v k.ú. Klášter u Nepomuka
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.09.2022 12.10.2022 09:00
TDS + koordinátor BOZP pro stavbu „Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C5 (1. část), propustek P25 a příkop O6“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.09.2022 12.10.2022 09:00
Vytyčení pozemků po KoPÚ v k.ú. Ostroh
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.09.2022 07.10.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Obyčtov
nadlimitní Příjem nabídek 27.09.2022 07.11.2022 08:00
Odvodnění polní cesty C6a u objektu č.p. 68 v obci Miřetice
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.09.2022 30.09.2022 09:00
Kácení dřevin a porostů na pozemcích v příslušnosti hospodařit SPÚ v Moravskoslezském kraji pro rok 2022-2024
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.09.2022 30.09.2022 10:00
všechny zakázky