Veřejné zakázky Státního pozemkového úřadu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Státní pozemkový úřad
IČO: 01312774
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356
Předchozí profil(y) zadavatele: https://eagri.cz/public/app/eagriapp/VZ?theme=spu

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Projektová dokumentace - Polní cesta "Pod Budčí"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.05.2021 26.05.2021 10:00
Rekonstrukce polní cesty C 35 v k.ú. Holany
podlimitní Příjem nabídek 11.05.2021 31.05.2021 10:00
Agrolesnické protierozní pásy v k.ú. Svinčany
podlimitní Příjem nabídek 11.05.2021 27.05.2021 08:00
Polní cesty RCV6+NCV2+RCV7 v k.ú. Suchdol u Prosenické Lhoty
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.05.2021 21.05.2021 10:00
Údržba HOZ Mladoboleslavsko
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.05.2021 24.05.2021 17:00
PD – Suchá retenční nádrž N3, PC HC2A-R a HC2B-R, rigol RG1 a interakční prvek IP16 v k.ú. Babolky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.05.2021 21.05.2021 09:00
Zpracování dokumentace vodního díla pro Liberecký kraj
nadlimitní Příjem nabídek 06.05.2021 10.06.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Šelešovice
podlimitní Příjem nabídek 06.05.2021 31.05.2021 09:00
Zpracování dokumentace vodního díla pro Jihočeský kraj a Kraj Vysočina
nadlimitní Příjem nabídek 06.05.2021 07.06.2021 09:00
Realizace SZ Stará Ves n. O. – polní cesta C2b
podlimitní Příjem nabídek 06.05.2021 08.06.2021 09:00
Vysoká Libeň a Radouň - VPC2
podlimitní Příjem nabídek 05.05.2021 21.05.2021 08:00
Zajištění činností v oblasti obstarávání provozu, údržby, oprav a využití majetku v příslušnosti hospodaření SPÚ
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.05.2021 17.05.2021 11:00
TDS - polní cesty HC1 a HC4 v k.ú. Mlázovice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.05.2021 13.05.2021 14:00
Provedení předběžného GTP pro PSZ KoPÚ v k. ú. Lužná u Františkových Lázní
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.05.2021 14.05.2021 09:00
Provedení penetračních testů zranitelností informačních systémů a služeb ICT
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.05.2021 13.05.2021 10:00
všechny zakázky