Veřejné zakázky Státního pozemkového úřadu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Státní pozemkový úřad
IČO: 01312774
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356
Předchozí profil(y) zadavatele: https://eagri.cz/public/app/eagriapp/VZ?theme=spu

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sebečice a Biskoupky
podlimitní Příjem nabídek 12.07.2024 31.07.2024 09:00
Výsadby BK16d, BK17a, BK17b a BC10 v k.ú. Veselí-Předměstí_II
nadlimitní Příjem nabídek 12.07.2024 13.08.2024 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Královice u Zlonic
nadlimitní Příjem nabídek 12.07.2024 14.08.2024 08:30
TDS a BOZP pro realizaci protipovodňového a protierozního opatření KoPÚ v k.ú. Dlouhý Újezd
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.07.2024 23.07.2024 09:00
Strážnice u Mělníka - PC HC15 se zelení - TDS a KoBOZP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.07.2024 19.07.2024 08:00
Předběžné GTP pro KoPÚ Bohuslav u Poutnova, KoPÚ Popovice u Poutnova a KoPÚ Poutnov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.07.2024 23.07.2024 09:00
Lokální biocentrum LBC4 v k. ú. Dolní Dlouhá Loučka
podlimitní Příjem nabídek 11.07.2024 30.07.2024 09:00
Komplexní pozemkové úpravy Buzice
nadlimitní Příjem nabídek 11.07.2024 12.08.2024 09:00
KZ 1A, IP 4B a IP 4C v k.ú. Hrušovany u Chomutova
nadlimitní Příjem nabídek 10.07.2024 15.08.2024 08:00
Výsadba IP3, IP14, IP18, IP29 a části NRBK K158 v k.ú. Němčičky u Hustopečí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.07.2024 25.07.2024 09:00
Výsadba větrolamů PEO8 a PEO16 v k.ú. Kostice
nadlimitní Příjem nabídek 10.07.2024 12.08.2024 09:00
Vypracování PD vč. GTP a AD pro VC6 Vlkovice u Mar. Lázní II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.07.2024 24.07.2024 08:30
Realizace prvků PSZ v k.ú. Rohle
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.07.2024 23.07.2024 09:00
Projektová dokumentace a Autorský dozor - Polní cesta RC3 (propojení Málkov a Borek) včetně IP C (liniová zeleň) v k.ú. Málkov u Suchomast a RC9 v k.ú. Suchomasty II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.07.2024 25.07.2024 09:00
Realizace ÚSES v k.ú. Buk
nadlimitní Příjem nabídek 04.07.2024 06.08.2024 09:00
všechny zakázky