Veřejné zakázky Státního pozemkového úřadu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Státní pozemkový úřad
IČO: 01312774
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356
Předchozí profil(y) zadavatele: https://eagri.cz/public/app/eagriapp/VZ?theme=spu

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.35 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavba polní cesty a PEO v k.ú. Jinačovice, lokalita „Sever“
podlimitní Příjem nabídek 07.04.2020 30.04.2020 09:00
Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Drchlava
podlimitní Příjem nabídek 07.04.2020 29.04.2020 09:00
Projektová dokumentace pro Hlavní polní cesty HC7 a HC28 v k.ú. Lešná, Hlavní polní cestu C12 v k.ú. Příluky a Hlavní polní cestu HC8 v k.ú. Vysoká u Valašského Meziříčí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.04.2020 24.04.2020 09:00
Projektová dokumentace pro Suchou nádrž SN1 Střelnice v k.ú. Lešná
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.04.2020 21.04.2020 09:00
Polní cesta C23 v k.ú. Nové Veselí
podlimitní Příjem nabídek 07.04.2020 29.04.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lhota pod Kosířem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.04.2020 05.05.2020 09:00
TDS a výkon KBOZP pro opravu mostu v k. ú. Přívozec
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.04.2020 22.04.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy Celné
podlimitní Příjem nabídek 06.04.2020 27.04.2020 08:00
Vedlejší polní cesta C19, k.ú. Drslavice
podlimitní Příjem nabídek 03.04.2020 24.04.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dožice (s rekonstrukcí přídělů) a v k.ú. Radošice
nadlimitní Příjem nabídek 03.04.2020 20.05.2020 10:00
Zpracování projektové dokumentace Málkov u Přimdy OP2 + VN6 a Stráž u Tachova PR1 + TTP1N
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.04.2020 20.04.2020 09:00
práce „Most NPB2, polní cesty RCV10 a SR 17 - KoPÚ Vitějovice v k.ú. Vitějovice a k.ú. Hracholusky u Prachatic“
podlimitní Příjem nabídek 01.04.2020 04.05.2020 09:00
Údržba Závlahy Metuje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.04.2020 14.04.2020 12:00
Vytyčení hranic pozemků po KoPÚ - Liberecký kraj - 2020
podlimitní Příjem nabídek 31.03.2020 20.04.2020 09:00
Projektová dokumentace pro realizaci společných zařízení v rámci KoPÚ Pavlovice u Kojetína
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.03.2020 22.04.2020 09:00
všechny zakázky