Veřejné zakázky Státního pozemkového úřadu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Státní pozemkový úřad
IČO: 01312774
ID profilu zadavatele ve VVZ: 495563
Předchozí profil(y) zadavatele: https://eagri.cz/public/app/eagriapp/VZ?theme=spu

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Geodetické služby v rámci činností KPÚ pro Karlovarský kraj na roky 2019 -2022
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.06.2019 18.07.2019 10:00
Kanál Krhovice - Hevlín, ČS Valtrovice - rekonstrukce budovy, zabezpečení objektu - PD
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.06.2019 10.07.2019 17:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zvíkovské Podhradí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.06.2019 15.07.2019 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lověšice u Přerova
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.06.2019 12.07.2019 09:00
Vypracování PD včetně zajištění stavebního/vodoprávního povolení - Odstranění sedimentů z rybníku na p.p.č. 2330 v k.ú. Česká Kamenice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.06.2019 09.07.2019 11:00
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Světí, včetně ucelené části k.ú. Všestary
podlimitní Příjem nabídek 25.06.2019 17.07.2019 08:30
Vzdělávací akce - Měkké dovednosti a manažerské dovednosti
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.06.2019 03.07.2019 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm
podlimitní Příjem nabídek 21.06.2019 11.07.2019 09:00
Odvodnění části komunikace v k.ú. Hlubočky parc.č. 2750/3
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.06.2019 28.06.2019 10:00
Projektové dokumentace pro realizaci SZ v rámci KoPÚ Křenovice u Kojetína, KoPÚ Stará Ves u Přerova a KoPÚ Stříbrnice nad Hanou
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.06.2019 08.07.2019 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Selibov
podlimitní Příjem nabídek 20.06.2019 10.07.2019 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Šitbořice
nadlimitní Příjem nabídek 20.06.2019 23.07.2019 09:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Chodský Újezd
nadlimitní Příjem nabídek 20.06.2019 31.07.2019 10:00
Zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Předlánce
podlimitní Příjem nabídek 19.06.2019 08.07.2019 12:00
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Bříza u Všestar, včetně ucelené části k.ú. Rosnice u Všestar
podlimitní Příjem nabídek 18.06.2019 09.07.2019 08:30
všechny zakázky