Veřejné zakázky Státního pozemkového úřadu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Státní pozemkový úřad
IČO: 01312774
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356
Předchozí profil(y) zadavatele: https://eagri.cz/public/app/eagriapp/VZ?theme=spu

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování projektové dokumentace na opravu hráze rybníka „SLAVÍK II“ v k. ú. Slavičín a výkon autorského dozoru projektanta
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.06.2023 12.06.2023 09:00
Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci otopného systému v administrativní budově v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.06.2023 09.06.2023 09:00
Údržba HOZ Lazsko
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.06.2023 13.06.2023 09:00
Předběžný geodetický průzkum pro KoPÚ Kadaňský Rohozec
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.06.2023 19.06.2023 17:00
Vytyčení po KoPÚ v k.ú. Branka u Tachova, Hošťka, Kočov, Lom u Tachova a Žebráky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.06.2023 12.06.2023 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Metylovice
nadlimitní Příjem nabídek 31.05.2023 21.06.2023 09:00
Údržba HOZ Jetětice II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.05.2023 12.06.2023 09:00
Komplexní pozemkové úpravy Podlíšťany
podlimitní Příjem nabídek 31.05.2023 16.06.2023 08:00
Komplexní pozemkové úpravy Javorník v Krkonoších a v navazující části k.ú. Rudník
nadlimitní Příjem nabídek 29.05.2023 29.06.2023 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Razová
nadlimitní Příjem nabídek 26.05.2023 03.07.2023 09:00
Technický dozor a koordinátor BOZP pro stavbu polních cest C1, C2 v k. ú. Kluky u Mladé Boleslavi
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.05.2023 05.06.2023 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Třebešice a Malenovice
nadlimitní Příjem nabídek 25.05.2023 26.06.2023 08:30
Zhotovení projektové dokumentace na odstranění stavby - seníku na st. 826 v k.ú. Lázně Toušeň
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.05.2023 31.05.2023 09:00
TDS a KBOZP pro rekonstrukci polních cest VC 2.1.2 v k. ú. Brůdek a VPC 8 v k. ú. Prapořiště
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.05.2023 09.06.2023 09:00
Společná zařízení v k.ú. Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.05.2023 06.06.2023 08:00
všechny zakázky