Veřejné zakázky Státního pozemkového úřadu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Státní pozemkový úřad
IČO: 01312774
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356
Předchozí profil(y) zadavatele: https://eagri.cz/public/app/eagriapp/VZ?theme=spu

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Předběžný GTP pro KoPÚ Rápošov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.04.2024 02.05.2024 08:00
PD pro společné povolení a realizaci VHO (rekonstrukci příkopu PŘ 1, PŘ 2 a výstavbu tůně), PEO (větrolam 1) a polních cest VC 6 a DC 14 v k.ú. Balkovy, včetně výkonu AD
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.04.2024 06.05.2024 09:00
Polní cesta C33 v k.ú. Nové Dvory
podlimitní Příjem nabídek 23.04.2024 14.05.2024 08:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Mutěnín
nadlimitní Příjem nabídek 23.04.2024 30.05.2024 09:00
Výstavba soustavy polních cest Pod Budčí
podlimitní Příjem nabídek 22.04.2024 13.05.2024 09:00
PD Obříství - polní cesty, propustek a zeleň
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.04.2024 06.05.2024 08:30
TDS pro stavbu "Rekonstrukce PC C2, svodný příkop SP1, SP2, propustek P11, novostavba PC C11, rekonstrukce OP1 v k.ú. Kotopeky"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.04.2024 09.05.2024 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Choteč u Lázní Bělohrad
nadlimitní Příjem nabídek 19.04.2024 20.05.2024 09:00
Zajištění údržby pozemků v Karlovarském kraji - sečení travních porostů včetně ekologické likvidace travní hmoty v souladu se zákonem o odpadech v roce 2024 - 2026
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.04.2024 30.04.2024 08:30
Výsadby BK16d, BK17a, BK17b a BC10 v k.ú. Veselí-Předměstí
nadlimitní Příjem nabídek 18.04.2024 27.05.2024 09:00
Zpracování PD na rekonstrukci HPC 1 v k.ú. Skryje nad Berounkou
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.04.2024 29.04.2024 08:00
Vyhotovení PD a zajištění AD pro protierozní průleh PR1 v k. ú. Blížejov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.04.2024 06.05.2024 09:00
Projektová dokumentace - společná zařízení České Heřmanice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.04.2024 24.04.2024 23:59
PD - Polní cesta C12 v k.ú. Nechvalice, obec Nechvalice, okres Příbram
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.04.2024 26.04.2024 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Němčice u Třebnic
podlimitní Příjem nabídek 16.04.2024 13.05.2024 09:00
všechny zakázky