Veřejné zakázky Státního pozemkového úřadu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Státní pozemkový úřad
IČO: 01312774
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356
Předchozí profil(y) zadavatele: https://eagri.cz/public/app/eagriapp/VZ?theme=spu

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Vyhotovení PD a zajištění AD pro polní cesty VC 2.1.2 v k. ú. Brůdek a VPC 8 v k. ú. Prapořiště
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.09.2021 13.10.2021 09:00
Údržba HOZ Čankovice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.09.2021 06.10.2021 09:00
Vytyčení hranic pozemků po KoPÚ v okresech Opava, Nový Jičín a Frýdek-Místek 2021-2022
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.09.2021 08.10.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Lhota u Lysic
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.09.2021 08.10.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Držkov
podlimitní Příjem nabídek 23.09.2021 11.10.2021 11:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zásada
podlimitní Příjem nabídek 23.09.2021 11.10.2021 13:00
Zpracování návrhů 2 KoPÚ – KoPÚ Bořkov a KoPÚ Nedvězí u Semil (III.)
podlimitní Příjem nabídek 23.09.2021 11.10.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Zborná
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.09.2021 06.10.2021 09:00
PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE NA DODÁVKU HYBRIDNÍCH OSOBNÍCH VOZIDEL (MILD-HYBRID) PRO STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
nadlimitní Zadávání 22.09.2021 07.10.2021 23:59
Pobočka Děčín, nákup kancelářských židlí, č. II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.09.2021 30.09.2021 11:00
Projekt na rekonstrukci sociálního zařízení v ubytovně SPÚ
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2021 29.09.2021 12:00
Vodní nádrž VN 5 a polní cesta VPC 3 v k. ú. Neuměř
podlimitní Příjem nabídek 20.09.2021 07.10.2021 07:30
Realizace Stráž u Tachova PR1 + TTP1N
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.09.2021 29.09.2021 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Žádlovice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.09.2021 01.10.2021 09:00
Vyhotovení PD a zajištění AD pro vodní nádrže VN 1 a VN 2 včetně přístupových polních cest v k. ú. Semněvice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.09.2021 05.10.2021 09:00
všechny zakázky