Veřejné zakázky Státního pozemkového úřadu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Státní pozemkový úřad
IČO: 01312774
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356
Předchozí profil(y) zadavatele: https://eagri.cz/public/app/eagriapp/VZ?theme=spu

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Kanál Krhovice - Hevlín - projektová dokumentace na rekonstrukci strojního vybavení a elektrických rozvodů čerpací stanice
podlimitní Příjem nabídek 11.01.2022 27.01.2022 09:00
B-B-V 1. stavba – projektová dokumentace na rekonstrukci shybky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.01.2022 24.01.2022 09:00
R 188 – Cesty C3, C28, VKP IV. v k.ú. Vrchovnice
podlimitní Příjem nabídek 06.01.2022 28.01.2022 09:00
Větrolamy Sinutec a Jablonec u Libčevsi
podlimitní Příjem nabídek 04.01.2022 24.01.2022 09:00
Polní cesty stavby D6 v k. ú. Řevničov
podlimitní Příjem nabídek 29.12.2021 07.02.2022 10:00
Oprava mostu přes výpust Holanského rybníka, k.ú. Holany
podlimitní Hodnocení 14.12.2021 10.01.2022 09:00
VP1 - rybník "Svět" a polní cesta NCV 2 v k. ú. Obděnice
podlimitní Vyhodnoceno 06.12.2021 22.12.2021 08:30
Poskytování služeb ad hoc k zajištění provozu a údržby staveb k odvodnění pozemků – oblast Jižní Čechy
nadlimitní Hodnocení 03.12.2021 21.01.2022 10:00
Rekonstrukce polní cesty HC 3 v k.ú. Ledčice - TDS a koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.12.2021 09.12.2021 09:00
Polní cesta HPC3 s ozeleněním a odvodňovací příkop OP1 s propustkem v k.ú. Skramouš - TDS a koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.11.2021 08.12.2021 09:00
Rybník R2 s cestou C27 na hráz v k. ú. Třebihošť
podlimitní Hodnocení 29.11.2021 15.12.2021 09:00
Vypracování znaleckých posudků v rozsahu činností KPÚ pro Olomoucký kraj – rok 2022,2023
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.11.2021 07.12.2021 10:00
Stavba polní cesty C10 v k.ú. Hlohovice
podlimitní Hodnocení 24.11.2021 13.12.2021 10:00
TDS a výkon KBOZP pro polní cestu S 5 v k. ú. Ostromeč a polní cestu HPC 1 v k. ú. Černovice u Bukovce
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.11.2021 09.12.2021 09:00
Realizace Stráž u Tachova PR1 + TTP1N/2
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.11.2021 08.12.2021 10:00
všechny zakázky