Veřejné zakázky Státního pozemkového úřadu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Státní pozemkový úřad
IČO: 01312774
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356
Předchozí profil(y) zadavatele: https://eagri.cz/public/app/eagriapp/VZ?theme=spu

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.35 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Vytyčení hranic pozemků po KoPÚ - Liberecký kraj - 2020
podlimitní Příjem nabídek 31.03.2020 20.04.2020 09:00
Projektová dokumentace pro realizaci společných zařízení v rámci KoPÚ Pavlovice u Kojetína
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.03.2020 22.04.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zdeslavice a k.ú.Tunochody
podlimitní Příjem nabídek 27.03.2020 27.04.2020 09:00
Geotechnický průzkum pro KoPÚ Lopeník
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.03.2020 06.04.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ostrožská Nová Ves a Chylice
nadlimitní Příjem nabídek 26.03.2020 29.04.2020 09:00
Projektová dokumentace a autorský dozor s podrobným GTP na Hráz záchytného poldru POL1 a odvodňovací příkop OP1 s realizací cest DC32, DC33, VC10, VC13 a VC15 v k. ú. Ctiněves.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.03.2020 16.04.2020 09:30
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hřivínův Újezd
nadlimitní Příjem nabídek 26.03.2020 30.04.2020 09:00
Geodetické služby 01/2020 – Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.03.2020 21.04.2020 09:00
Vyhotovení PD a zajištění AD pro polní cestu HPC 1 v k. ú. Přívozec
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.03.2020 06.04.2020 09:00
Studie odtokových poměrů v k.ú. Vinaře
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.03.2020 03.04.2020 10:00
Realizace HPC 45 a 55.1 KoPÚ Polanka nad Odrou
podlimitní Příjem nabídek 16.03.2020 03.04.2020 09:00
Zpracování inženýrsko - geologického průzkumu v k.ú. Velenice u Zákup a Kamenice u Zákup
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.03.2020 25.03.2020 10:00
TDS a výkon KBOZP pro protierozní opatření v k. ú. Křenovy
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.03.2020 27.03.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zahájí u Chorušic a Choroušky
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.03.2020 26.03.2020 09:00
Geodetické služby pro KPÚ pro Královéhradecký kraj
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.03.2020 24.03.2020 09:00
všechny zakázky