Veřejné zakázky Státního pozemkového úřadu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Státní pozemkový úřad
IČO: 01312774
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356
Předchozí profil(y) zadavatele: https://eagri.cz/public/app/eagriapp/VZ?theme=spu

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Vyhotovení PD pro stavební povolení a pro realizaci stavby příkopů PŘ 1 a PŘ 2 a propustků P 28 a P 29 v k.ú. Městiště, včetně výkonu AD
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.06.2022 11.07.2022 09:00
Realizace vodní nádrže VN 3 v k. ú. Únějovice
podlimitní Příjem nabídek 23.06.2022 15.07.2022 09:00
JPÚ s upřesněním přídělů v k. ú. Bedlno a Kounov u Rakovníka
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.06.2022 12.07.2022 08:30
Zúžení účelové komunikace nad Štědrým potokem v obci Lupenice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.06.2022 11.07.2022 10:00
Podpora a rozvoj aplikace SPZ
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.06.2022 08.07.2022 09:00
TDS + koordinátor BOZP pro stavbu „Realizace SZ Lhotka u Frýdku-Místku – vodní nádrže R2 a R3“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.06.2022 30.06.2022 09:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Štokov
podlimitní Příjem nabídek 22.06.2022 13.07.2022 09:00
Realizace Třemešné tůň 1, 2 a 3 + IP2 a IP3
podlimitní Příjem nabídek 22.06.2022 14.07.2022 10:00
Kácení a ořez stromů na pozemcích ve správě KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha na rok 2022
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.06.2022 30.06.2022 09:00
Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů - určení hranic pozemků v k.ú. Habry, Kobylí Hlava, Meziklasí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.06.2022 01.07.2022 09:00
Realizace PSZ Kozly, Sinutec a Jablonec u Libčevsi
podlimitní Příjem nabídek 20.06.2022 11.07.2022 09:00
Komplexní pozemková úprava Horky u Želetavy
podlimitní Příjem nabídek 17.06.2022 11.07.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dobřany
nadlimitní Příjem nabídek 16.06.2022 19.07.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Mračnice
podlimitní Příjem nabídek 16.06.2022 07.07.2022 09:00
Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Hlemýždí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.06.2022 30.06.2022 09:00
všechny zakázky