Veřejné zakázky Státního pozemkového úřadu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Státní pozemkový úřad
IČO: 01312774
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356
Předchozí profil(y) zadavatele: https://eagri.cz/public/app/eagriapp/VZ?theme=spu

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Koordinátor BOZP - HPC1 Janovická Lhota
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.06.2024 24.06.2024 08:00
Polní cesta HPC1 v k.ú. Janovická Lhota
podlimitní Příjem nabídek 14.06.2024 02.07.2024 08:00
Realizace PSZ KoPÚ v k.ú. Doubravice nad Moravou
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.06.2024 01.07.2024 09:00
PD – Realizace I. etapy PSZ Litultovice - Vodohospodářská opatření na Litultovickém potoce
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.06.2024 24.06.2024 09:00
Realizace VC2 a výsadba doprovodné zeleně v k.ú. Újezd u Krásné
podlimitní Příjem nabídek 13.06.2024 04.07.2024 08:30
Hlavní polní cesta HC28 v k.ú. Lešná
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.06.2024 21.06.2024 08:00
Rekonstrukce polní cesty HC1-R v k. ú. Pavlovice u Jestřebí 2024
podlimitní Příjem nabídek 13.06.2024 01.07.2024 09:00
Realizace ochranné meze OM1 s interakčním prvkem IP1 v k.ú. Prostřední Bečva
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.06.2024 28.06.2024 07:00
KoPÚ v k.ú. Pečetín
podlimitní Příjem nabídek 13.06.2024 01.07.2024 09:00
LBK 47 s cestou VC9AB k.ú. Chodeč u Mělníka - TDS a KoBOZP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.06.2024 24.06.2024 08:30
Realizace protipovodňového a protierozního opatření KoPÚ v k.ú. Dlouhý Újezd
podlimitní Příjem nabídek 12.06.2024 28.06.2024 09:00
Zpracování PD na realizaci polních cest v k.ú. Hořesedly HC1-R, HC3-R1, HC3-R2,VC8-R, VC11-R včetně IP1 a IP2
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.06.2024 24.06.2024 08:00
Geotechnický průzkum pro KoPÚ v k.ú. Újezd u Kasejovic
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.06.2024 18.06.2024 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kozojídky u Vinar, vč. ucelené části k.ú. Janovice u Vinar
podlimitní Příjem nabídek 11.06.2024 27.06.2024 09:00
Rekonstrukce PC C2, svodný příkop SP1, SP2, propustek P11, novostavba PC C11, rekonstrukce OP1 v k.ú. Kotopeky
podlimitní Příjem nabídek 11.06.2024 27.06.2024 08:30
všechny zakázky